DEN 7 JUNI 2017 KL 18.00 PÅ FREYS HOTEL I STOCKHOLM

Normedi Nordic och Endocontrol är stolta över att lansera VIKY®, en robotarm för uterus- och endoskop-positionering. Resultat från evalueringar på Karolinska Sjukhuset där man testat VIKY® både inom laparoskopi och robotkirurgi har varit mycket positiva, och VIKY® är nu klar för den svenska marknaden.

Vi inviterar till symposium där Dr Henrik Falconer presenterar sina erfarenheter med VIKY®, och Clement Vidal, grundare av Endocontrol, berättar om den teknologiska utvecklingen. VIKY® kommer att vara på plats med möjlighet att testa och se hur hon fungerar.

Anmäl dig innan den 20 maj till support@normedi.com. Varmt välkommen!

Inbjudan och program