New Territory Manager in Sweden

We are pleased and happy to welcome Catharina Häll Henriksson to the Normedi team as Territory Manager in Sweden. Catharina has worked at Coloplast for the past 10 years and has lots of experience from the medical device industry and public health sector. We are looking forward to a prosperous collaboration!

You can reach Catharina at catharina@normedi.com or +46 (0) 70 686 22 30.

New Launch – Oxiplex/IU®

We are happy to announce the full launch of Oxiplex/IU® for intra uterine surgery in the Nordic market. Oxiplex/IU is intended to be used as an adjunct to intrauterine procedures for reducing the incidence, extent and severity of adhesions. Please contact your Normedi representative for more information.

Normedi Norway at the NGF meeting

The Norwegian team has attended the annual NGF meeting and would like to thank the organizers for great days in Oslo. A special thanks to Dr. Francis Gardener for an interesting lecture about office hysteroscopy. It’s gratifying to see how the interest in office hysteroscopy is increasing in Norway, and we are looking forward to providing our customers with great solutions such as Versacope, MyoSure, Novasure and iCare.

Hologic and Normedi enter into partnership

We are proud to announce Normedi Nordic as Hologic’s new exclusive partner throughout Scandinavia (Sweden, Denmark and Norway) for the complete surgical portfolio encompassing the NovaSure, MyoSure and Aquilex product ranges from the 1st of October 2018.

Hologic and Normedi came to the decision to enter into partnership after a rigorous mutual assessment of how to best serve our customers.

This new agreement will make Normedi one of Northern Europe’s largest privately-owned GYN focused healthcare companies and we will continue to focus on innovation and service solutions for all Nordic healthcare institutions.

All Normedi employees were recently trained and certified by Hologic and we are all looking forward to serving and supporting our customers in Scandinavia.

Read more about:
NovaSure
MyoSure
Aquilex

VIKY UP at Karolinska University Hospital Huddinge

Karolinska University Hospital Huddinge, has now implemented VIKY in their ordinary surgical routines. VIKY/UP is used to maintain a proper traction on the uterus to enable accurate dissection and to keep unwanted structures out of the operating field and the EP version provides extremely stable images, eliminating camera shaking and the eye fatigue it causes, especially during longer procedures. We are looking forward to continue our collaboration with Karolinska University Hospital and we are proud to be a selected robotic partner for the hospital.

Normedi at SFOG in Uppsala

Normedi has attended the SFOG-week, an annual congress in the direction of Swedish Society of Obstetrics and Gynecology. Odd, Øystein, Jesper and Kailin had great days in Uppsala, Sweden, with many interesting conferences and rewarding meetings.

www.sfog.se
www.sfogveckan.se

New Product Specialist in Norway

It is a great pleasure to announce Odd Lund as our new Product Specialist for Normedi Norway. Odd is coming from the position as Account Manager in Allergan and holds extensive experience from the pharmaceutical industry. He is also a registered nurse with long and diversified experience from the public health sector. We welcome Odd to Normedi and are very glad to have him with us!

Contact Odd at e-mail odd@normedi.com or phone +47 416 22 771.

JAIMY Advance in Finland

Eight procedures are now done with our new robotized needle holder JAIMY™ Advance. The procedures are done in four different Finnish hospitals and the feedback is eminent. Faster suturing, ease of use, good ergonomics, great tissue access and fast learning curve is some of the comments we have received. More procedures are scheduled in Finland before JAIMY arrive Sweden later in May.

Normedi söker produktspecialist i västra Sverige

Normedi ska snart lansera nya och banbrytande lösningar inom gynekologi. Till denna viktiga uppgift söker vi dig som:
– Vill vara med och lyfta upp ett startupföretag till nya höjder
– Är hårt arbetande, självständig och villig att göra det lilla extra som krävs för att lyckas
– Motiveras av att jobba med hälsa och bidra till ökad livskvalitet för patienter
– Brinner för att vidareutvecklas som säljare
– Drömmer om att bli delägare i ett snabbväxande företag

I Normedi jobbar du självständigt och har ansvar för försäljning och klinisk support till dina kunder i hela västra Sverige. Du har ansvar för hela vår produktportfölj och kan därmed erbjuda gynekologer, sjuksköterskor och patienter heltäckande och innovativa lösningar i världsklass. Du måste räkna med intensiv reseaktivitet och detta innebär mycket bilkörande i ditt distrikt. Dina kunder/sjukhus ligger i stora delar av västra Sverige och därför är det en fördel om du bor i Göteborg-regionen. Du har hemmakontor som bas och rapporterar till försäljningschefen för Sverige och Danmark. Engelska är vårt koncernspråk, så det är viktig att du har goda kunskaper i engelska.

Vi letar efter dig som vågar tänka nytt, ser det du gör i ett helhetsperspektiv och som samtidigt har en god känsla för business. Du har en stor inre motor och erfarenhet som säljare med bra resultat, gärna från den medicintekniska industrin. Din förmåga att bygga positiva och långsiktiga professionella relationer är en förutsättning för att lyckas i det här jobbet. Du är strukturerad och tycker om att jobba aktivt med CRM-system för att optimera dina resultat. Du trivs med att jobba på egen hand, men du blir en del av ett litet, dynamiskt svenskt och nordiskt team som du jobbar tätt med.

Vi erbjuder dig en spännande roll ett ungt, men välrenommerat och framgångsrikt företag där du har stora möjligheter att påverka din egen och företagets utveckling. Ingående kunskap om våra produkter och lösningar är av stor betydelse och Normedi jobbar kontinuerligt med fortbildning och kompetensutveckling både i Sverige och utomlands. Du kommer att få relevant utbildning och en noggrann introduktion innan du träffar dina kunder, och det finns alltid någon som du kan kontakta om du behöver hjälp. Vi erbjuder konkurrenskraftig fast lön, attraktiv försäljningsprovision, goda pensionsordningar, firmabil och efter en tid får du också möjlighet att ta del av vårt aktieprogram. Du kan läsa mer om oss på www.normedi.com eller kontakta Jesper Steffensen på telefon +46 70 686 22 19 om du har frågor.

Välkommen att sända din ansökan och CV till oystein@normedi.com.

Normedi søker produktspesialist i Norge

Normedi skal i løpet av kort tid lansere nye og banebrytende løsninger innen gynekologi. Til denne oppgaven søker vi deg som:
– Ønsker å være med på å løfte et start-up selskap til nye høyder
– Er hardtarbeidende, selvstendig og villig til å gjøre det lille ekstra som kreves for å lykkes
– Motiveres av å jobbe med helse og bidra til økt livskvalitet for pasienter
– Brenner for å videreutvikles som selger
– Drømmer om å bli deleier i et selskap i sterk vekst

I Normedi jobber du selvstendig og har ansvaret for salg og klinisk support til dine kunder i hele Norge. Du har ansvar for hele vår produktportefølje og kan dermed tilby gynekologer, sykepleiere og pasienter heldekkende og innovative løsninger i verdensklasse. Du må regne med intensiv reiseaktivitet og dette innebærer mye bilkjøring, flyreiser og en god del hotellovernattinger. Dine kunder/sykehus ligger i hele Norge, men med tyngdepunkt sør-øst Norge, Stavanger, Bergen og Trondheim. Det er derfor en fordel om du bor i Oslo-regionen. Du har hjemmekontor som base og rapporterer til administrerende direktør, men du er alltid velkommen til hovedkontoret som ligger på Nøtterøy. Engelsk er vårt selskapsspråk, så det er viktig at du behersker engelsk godt.

Vi søker deg som våger å se utenfor rammene, ser det du gjør i et helhetsperspektiv og som samtidig har en godt utviklet forretningssans. Du har en stor indre motor og erfaring som selger med gode resultat, gjerne fra medisinteknisk industri. Din evne til å bygge gode langsiktige profesjonelle relasjoner er en forutsetning for å lykkes i denne jobben. Du er strukturert og liker å jobbe aktivt med CRM-system for å optimalisere dine resultat. Du liker å jobbe på egen hånd og det er du som har ansvaret for det norske markedet, men du blir del av et lite, men dynamisk nordisk team som du jobber tett sammen med.

Vi tilbyr deg en spennende rolle i et ungt, men allikevel velrenommert og framgangsrikt selskap, der du har store muligheter til å påvirke din egen og selskapets utvikling. Inngående kunnskap om våre produkter og løsninger er av stor betydning for Normedi og vi jobber kontinuerlig med opplæring og trening i inn- og utland. Du vil få relevant opplæring og nøye introduksjon før du møter dine kunder og det finnes alltid noen der når du har behov for hjelp. Vi tilbyr konkurransekraftig fastlønn, attraktiv salgsprovisjon, gode pensjonsordninger, firmabil og etter en periode vil du også få mulighet til å bli med i vårt aksjeprogram. På www.normedi.com kan du lese mer om oss, og hvis du har spørsmål om stillingen kan du gjerne kontakte Øystein Granne Norling på telefon +47 406 23 048 eller e-post oystein@normedi.com.

Velkommen til å sende din søknad og CV til oystein@normedi.com.

Join Our Newsletter

Join Our Newsletter

Subscribe to our quarterly newsletter to receive product updates, upcoming events and news from the speciality of gynecology.

Thank you for your registration, you will soon receive a confirmation email.